Raport rynku budowlanego

Zespół naszego serwisu każdego dnia pracuje nad informacjami dotyczącymi polskiego rynku budowlanego. Sercem serwisu jest baza inwestycji, która sukcesywnie rośnie i pompuje coraz większą ilość informacji na temat projektów budowlanych. To nie tylko cyfry - także realne inwestycje z całej Polski.

 

PRECYZYJNE DANE

 

Nasze analizy opierają się na unikalnych danych serwisu Kompas Inwestycji, wykraczających daleko poza te rejestrowane przez GUS. Obejmują one np. liczbę inwestycji na poszczególnych etapach realizacji i zmieniających etap budowy, wartość projektów oraz ich kubaturę. Baza danych serwisu Kompas Inwestycji jest aktualizowana codziennie, posiada podział na województwa oraz największe polskie miasta.

 

DOKŁADNA DIAGNOZA

 

Kompleksowo prezentujemy sytuację na rynku budowlanym rozpoczynając od koniunktury w budownictwie, poprzez pozwolenia na budowę, produkcję budowlano-montażową, kończąc na szczegółowej analizie danych zarejestrowanych w bazie portalu Kompas Inwestycji. Wskazujemy liczbę obiektów na poszczególnych etapach budowy, omawiamy zlecenia budowlane, prezentujemy zestawienia najciekawszych inwestycji oraz najaktywniejszych inwestorów i wykonawców. Nasze dane ujmujemy w podziale na sektory i podsektory rynku.

 

SZERSZY OBRAZ RYNKU

 

Prognozujemy sytuację rynku budowlanego z wykorzystaniem informacji pochodzących bezpośrednio z placu budowy, metod jakościowych oraz ilościowych. W bazie portalu Kompas Inwestycji posiadamy dane, które pozwalają z wyprzedzeniem oszacować dynamikę rynku budowlanego. Wykonujemy prognozy krótko terminowe, w ujęciu miesięcznym, oraz długoterminowe w ujęciu rocznym, na lata 2017-2020.

 
 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 
 Broszura informacyjna  Przykładowe strony  
 Broszura informacyjna  Przykładowe strony