Data dodania: 22/11/2016

Warszawski deweloper Tower Investments wyemitował obligacje o wartości 20 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz dofinansowanie dwóch dużych projektów komercyjnych: w Warszawie i Starych Babicach.

– Wszystkie wyemitowane papiery zostały objęte przez dwa podmioty. Pozyskane środki pozwolą na kolejny skokowy wzrost biznesu i zbudują wartość spółki przed planowanym na przyszły rok przeniesieniu notowań naszych akcji na rynek główny GPW – komentuje Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę. Termin wykupu ustalono na 3 lata z możliwością wcześniejszej realizacji po zapłacie premii. Odsetki wypłacane będą kwartalnie.

Ze środków pozyskanych z emisji Tower Investments zamierza zakupić grunty pod skomercjalizowane wcześniej projekty oraz dofinansować dwa komercyjne przedsięwzięcia deweloperskie. Pierwszy z nich to City Shopin – lokal handlowo-usługowy na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie, którego głównym najemcą będzie Biedronka. Kolejny projekt spółki zakłada budowę parku handlowego Shopin w Starych Babicach.

W trzecim kwartale 2016 r. przy przychodach na poziomie ponad 3 mln zł, grupa kapitałowa Tower Investments wypracowała niespełna 1 mln zł zysku netto. Narastająco zysk netto Grupy wyniósł 3,8 mln zł. Spółka podtrzymuje prognozę finansową na bieżący rok zakładającą wypracowanie 7 mln zł zysku netto.