Aktualności w Kompasie Inwestycji

Wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym

Od 22 lipca br. obowiązywać zacznie znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym nakładająca na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z nową ustawą pożyczkodawca będzie miał 21 dni od dnia złożenia przez klienta wniosku o kredyt na wydanie decyzji i poinformowanie o&nb...

Nowelizacja prawa budowlanego z podpisem prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane. Ma ona usprawnić proces budowlany, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów, dla których było to dotychczas wymagane. - Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma rów...

Nowelizacja prawa budowlanego może zahamować rozwój energetyki wiatrowej

W czwartek 11 września dwie sejmowe komisje ponownie zajmą się projektem nowelizacji prawa budowlanego w zakresie dotyczącym elektrowni wiatrowych. Z projektu zniknął krytykowany zapis o minimalnej odległości wiatraków od zabudowań i lasów, ale branża wciąż nie widzi potrzeby wprowadzania niektórych zmian. Tym bardziej, że mogą one zwiększyć wysokość podatk...

Koniec z najniższą ceną w zamówieniach publicznych

Cena nie będzie już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać pracowników na etat - zdecydował Sejm nowelizując Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wprowadzają zasadniczą zamianę, która zamiast dyktatu najniższej ceny wprowadza kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”. - Teraz będzie można ...

Rząd zajmie się projektem ustawy o OZE

Długo oczekiwany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedyskutuje Rada Ministrów. Na regulacje czekają nie tylko wytwórcy zielonej energii, lecz także instytucje finansujące takie inwestycje. Tym bardziej, że mowa o projektach długoterminowych, wymagających często wielomilionowego wsparcia. – Bardzo istotne jest ryzyko regulacyjne. M&oacu...

W Sejmie kończą się prace nad kolejną nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych ma przede wszystkim podnieść próg wartości zamówienia, powyżej którego trzeba ogłaszać przetarg. Projekt ten trafił do trzeciego czytania w Sejmie. Poprawki wprowadziła także Komisja Gospodarki. Przedsiębiorcy woleliby jednak, by zamiast kolejnych nowelizacji napisano Prawo zamówień publicznych ...

Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Od początku 2014 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały spełniać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzane zmiany to kolejny krok do upowszechnienia budowy domów o niskim zużyciu energii. Nowe rozporządzenie przewiduje zmiany dotychczasowych norm dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych o...

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą program Mieszkanie dla Młodych

W dniu 27 września br. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat. Program Mieszkanie dla Młodych zakłada wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego dla osób o wieku nie przekraczającym 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dofinansowanie wkła...

UOKiK: Krajowa Izba Urbanistów ograniczała konkurencję

Krajowa Izba Urbanistów narzucała minimalne ceny usług swoim członkom - uznała Prezes UOKiK. Za stosowanie praktyk istotnie ograniczających konkurencję związek przedsiębiorców zapłaci ponad 17 tys. zł. Członkostwo w Krajowej Izbie Urbanistów (KIU) jest obligatoryjne dla każdego urbanisty w Polsce. Zadaniem Izby jest sprawowanie nadzoru nad należytym i sumi...

Zmiana przepisów szansą dla firm zagrożonych upadłością

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmianę przepisów dotyczących upadłości przedsiębiorców. Nowelizacja ma urealnić prawo dotyczące restrukturyzacji firm deweloperskich. – Projekt założeń (…) wprowadza nowoczesne prawo restrukturyzacyjne, które daje przedsiębiorcom zagrożonym upadłością szansę na „nowy start” – czytamy...