Data dodania: 22/11/2010

Na terenie budowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Gościem uroczystości była Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich regionu pomorskiego oraz pracownicy i studenci Wydziału Chemii UG.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego", który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

- Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej uczelni jako lidera - powiedział prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m.kw. Nowy budynek Wydziału Chemii składać się będzie z czterech czterokondygnacyjnych segmentów, jednego trzykondygnacyjnego, dwukondygnacyjnego zespołu audytoriów, łącznika oraz jednokondygnacyjnej części magazynowo-technicznej. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Wartość inwestycji to 1,22 mld zł.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Źródło: Uniwersytet Gdański