Data dodania: 02/07/2009

PKP S.A. ogłosiły już przetargi nieograniczone na wykonanie prac mających na celu przebudowę czterech wrocławskich dworców. Zakres prac na każdym z obiektów jest szeroki i zakłada gruntowną modernizację, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także instalację monitoringu. Planowany termin ich zakończenia wyznaczono na przełom obecnego i przyszłego roku.

W jednym przetargu ujęto modernizację dwóch dworców Wrocław Kuźniki i Wrocław Pracze, natomiast w kolejnych (odrębnych) przebudowę obiektów Wrocław Leśnica i Wrocław Mikołajów. Łączny koszt czterech powyższych inwestycji to około 8 milionów złotych. Są one finansowane z budżetu państwa i środków własnych PKP S.A. Głównym celem przebudowy jest poprawa estetyki małych dworców kolejowych, poprawa standardu obsługi podróżnych i funkcjonalności obiektów – tak, żeby stały się one przyjazne dla podróżnych i zapewniały komfort oczekiwania na przyjazd pociągu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zostały zmodernizowane dwa dworce w stolicy Dolnego Śląska – Wrocław Żerniki i Wrocław Psie Pole.

Na dworcu Wrocław Leśnica zadaniem wykonawcy będzie remont i nowa aranżacja przestrzeni wewnątrz obiektu. Kasy biletowe zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W hallu dworca pojawią się również ławki, nad którymi zostanie umieszczony rozkład jazdy pociągów. Oprócz tego na lewo od wejścia głównego zostaną zlokalizowane ogólnodostępne toalety. Istotnym zmianom ulegnie również elewacja dworca, która ma zyskać blask z czasów przebudowy obiektu w latach 20. XX wieku. W celu zapewnienia ochrony przed dewastacją będzie ona pokryta specjalnym środkiem antygrafficiarskim. Oprócz tego odremontowana zostanie klatka schodowa. Zakres prac na dworcu Wrocław Leśnica zakłada również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji, a także ocieplenie budynku od wewnątrz.
 
Z kolei na dworcu Wrocław Mikołajów do zadań wykonawcy będzie należeć rearanżacja przestrzeni ogólnodostępnej wewnątrz budynku. W hallu pojawi się wyjście na perony. Oprócz tego kasy biletowe zostaną przeniesione na lewo od wejścia. Poszerzona zostanie przestrzeń komercyjna obiektu. W hallu dworca pojawią się ławki dla podróżnych, a także tablica z rozkładem jazdy. Gruntownie odnowiona będzie elewacja budynku, na której odtworzone zostaną zniszczone gzymsy i pilastry, a także dworcowy zegar. Wyremontowana elewacja będzie zabezpieczona środkiem antygrafficiarskim. Modernizacja obiektu zakłada również wymianę instalacji, remont klatki schodowej, a także ocieplenie budynku od zewnątrz. 

Szeroki zakres prac dotyczy również pozostałych obiektów tj. dworca Wrocław Pracze i Wrocław Kuźniki. Modernizacja obiektu na Praczach obejmie nie tylko sam dworzec, ale również zlokalizowany w pobliżu budynek dawnej ekspedycji towarowej. W budynku dworca docelowo ma się znaleźć się z krzesełkami, kasy biletowe, a także toalety. Nowe funkcje otrzyma magazyn ekspedycji, który zostanie zagospodarowany komercyjnie. Tutaj także zostaną wyremontowane pomieszczenia ogólnodostępne i elewacja wykonana z cegły klinkierowej wraz z przylegającą do budynków wiatą. Ta druga zostanie dodatkowo zabezpieczona środkiem antygrafficiarskim. Oprócz tego modernizacja dworca obejmie odnowienie klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, i instalacji. Budynek zostanie też ocieplony.

Modernizacja dworca Wrocław Kuźniki obejmie swoim zakresem szereg zadań. Przestrzeń wewnątrz obiektu zostanie zaaranżowana w nowy sposób. W obrębie budynku będzie się mieścić poczekalnia, kasy biletowe, automat biletowy, ławki dla podróżnych i tablice z rozkładem jazdy, toalety i pomieszczenia o charakterze komercyjnym znajdujące się w dawnej poczekalni i w bocznej parterowej części budynku. Do zadań wykonawcy będzie należał remont elewacji, pomieszczeń ogólnodostępnych, klatki schodowej, a także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i ocieplenie budynku.

ŹRÓDŁO: PKP S.A.

 

Wrocław Pracze  

fot. Wrocław Pracze

Wrocław Leśnica 

fot. Wrocław Leśnica

Wrocław Kuźniki 

fot. Wrocław Kuźniki 

Wrocław Mikołajów 

fot. Wrocław Mikołajów