Data dodania: 26/09/2017

Echo Investment wspólnie z głównym akcjonariuszem rozważają zwiększenie wolnego obrotu akcjami spółki poprzez przeprowadzenie oferty niepodlegającej obowiązkowi sporządzania dokumentu ofertowego. Celem tej operacji jest poprawa płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dywersyfikacja struktury akcjonariatu.

 

Do wpierania tego procesu wyznaczone zostały Kempen, Pekao Investment Banking oraz Wood & Co. Obecnie spółka nie ma potrzeby pozyskiwania dodatkowego kapitału poprzez emisję nowych akcji.

 

Pod względem powierzchni i liczby projektów w budowie i przygotowaniu, Echo jest największym deweloperem działającym w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych i mieszkaniowych w Polsce. Spółka wybudowała ponad 130 projektów o łącznej powierzchni najmu lub sprzedaży wynoszącej ok. 1,3 mln mkw., a obecnie w budowie i przygotowaniu ma kolejne 70 projektów o łącznej powierzchni około 1 mln mkw. Wszystkie budowane obecnie inwestycje komercyjne mają zdefiniowane scenariusze wyjścia, natomiast budowane projekty mieszkaniowe są w ponad 60% przedsprzedane. Planowane do wybudowania do 2020 r. projekty mają łączną wartość ok 1,5 mld euro, a ich spodziewane marże liczone na kosztach mieszczą się w przedziale 30-40%.

 

Echo Investment zostało założone w 1994 r., a od 1996 r. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 r. blisko 66% akcji Echo Investment zostało nabyte przez grupę inwestorów, złożoną z funduszy zarządzanych przez Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), Oaktree Capital Management, L.P. oraz Griffin Real Estate. W 2016 r. Spółka skupiła się wyłącznie na działalności deweloperskiej, sprzedając 75% udziałów w Echo Polska Properties do Redefine Properties. Echo nadal jest właścicielem 7% akcji EPP. Echo Investment zamierza wzmacniać swoją dominującą pozycję w sektorze biurowym, handlowym i mieszkaniowym, skupiając się na siedmiu największych polskich miastach.

 

- Echo jest jedną polską firmą deweloperską, która potrafi z łatwością łączyć w swoich projektach funkcje biurową, handlową, rozrywkową, mieszkaniową i hotelową. Tworzenie takich przestrzeni to część naszej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój miast. To daje nam także elastyczność, dywersyfikuje ryzyka i pozwala optymalnie wykorzystywać nasze zasoby, a także przekłada się na niższe koszty zakupu ziemi oraz budowy oraz krótszy czas zakończenia projektu – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.