Data dodania: 10/08/2023

Ministerstwo Infrastruktury wydało decyzje o udzieleniu pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla budowy morskich farm wiatrowych. Potencjalna łączna moc 5 planowanych przez PGE elektrowni wiatrowych wynosi ok. 3,9 GW.

Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW.


Decyzja Ministerstwa Infrastruktury dotyczy m.in. obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się Grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających. Pozwolenie dotyczy 5 obszarów. Pierwszy z nich – 43.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce, ok. 42 km od brzegu. Powierzchnia obszaru to ok. 118 km kw., zaś potencjalna moc farmy to 990 MW. Na akwenie 44.E.1, ok. 48 km od brzegu i blisko budowanego portu serwisowego w Ustce, na obszarze ok. 121 km kw. ma powstać elektrownia o mocy 975 MW. Z kolei obszar 60.E.3, ok. 78 km od brzegu, sąsiaduje z już rozwijanym przez PGE projektem Baltica 1, a moc planowanej farmy to 1185 MW. Podobnie jak obszar 60.E.4, położony ok. 85 km od brzegu, gdzie na powierzchni ok. 77 km kw. zaplanowano inwestycje o mocy 555 MW. Odstania z decyzji dotyczy obszaru 45.E.1, ok. 32 km od brzegu, w sąsiedztwie realizowanych projektów Baltica 2 i Baltica 3. Potencjalna moc farmy na powierzchni ok. 17 km kw. wyniesie 210 MW.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach, nowe zlecenia w budownictwie. Wypróbuj bez zobowiązań >>

– Otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 rok – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku.