Data dodania: 19/05/2023

Spółka Energa wmurowała w Grudziądzu kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW. Nowa jednostka będzie współpracować z odnawialnymi źródłami energii.

Umowę na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju 2022 roku. Inwestycję realizuje konsorcjum firm Siemens Energy  oraz Mytilineos. Blok budowany przez CCGT Grudziądz, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen, ma osiągać jeden z najlepszych wyników na rynku pod względem czasu rozruchu.

Oddanie do użytku elektrowni w Grudziądzu planowane jst w 2025 r. Wiz. Energa


Obecnie na terenie budowy prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle trwa budowa infrastruktury pomocniczej (m.in. drogi wewnętrzne, place składowe i przedmontażowe, magazyny itp.). Zakończenie prac fundamentowych dla serca bloku – turbozespołu złożonego z turbin gazowej i parowej oraz generatora – planowane jest na przyszły kwartał.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Łączne zaawansowanie wszystkich prac szacowane jest na blisko 20%, przy czym prac projektowych – na ok. 70%. Posadowienie kluczowych urządzeń elektrowni, w tym turbin gazowej i parowej oraz generatora, zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Budowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy. – Nasza technologia pozwoli w przyszłości współspalać mieszankę gazu i wodoru, docelowo wyłącznie wodór, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – podkreślił Grzegorz Należyty, wiceprezes na Europę Wschodnią i dyrektor zarządzający Siemens Energy Polska.

Do tej pory na terenie budowy zespół generalnego wykonawcy przepracował blisko 80 tys. roboczogodzin. Prace prowadzi obecnie ok. 80 osób, ale w szczytowym momencie, gdy rozpocznie się montaż głównych urządzeń elektrowni, ich liczba wzrośnie do ok. 600. W sumie budowa bloku wymagać będzie wylania ok. 30 tys. m sześc. zbrojonego betonu, wykorzystania łącznie ok. 10 tys. ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej, przeszło 500 ton rur i ponad 400 km kabli. Sam turbozespół elektrowni będzie ważył łącznie przeszło tysiąc ton. Elektrownia zostanie oddana do użytku w 2025 roku.