Data dodania: 30/05/2019

Spółka zależna Erbudu – Erbud Operations podpisała umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydgiera w Krakowie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu wynosi 41,8 mln zł brutto.

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w głównym budynku szpitala w formule „projektuj i buduj”. Termin realizacji umowy wyznaczono na grudzień 2021 roku, tj. 30 miesięcy od daty podpisania kontraktu.

Erbud Operations realizuje kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonuje prace projektowe. Specjalizuje się w modernizacji i budowie obiektów służby zdrowia oraz infrastruktury miejskiej, głównie na południu Polski. W ostatnim czasie spółka realizowała m.in. prace przy budowie Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz roboty budowlane w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.