Data dodania: 18/10/2022

Strategia ESG Grupy Erbud zakłada uzyskanie do 2030 roku neutralności klimatycznej w zakresie pośrednich emisji, 20 proc. udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2025 r. oraz rozwój biznesu nastawiony na inwestycje zrównoważone.

– Zaczynamy zawsze od siebie – budując jeden z nowocześniejących zakładów produkcyjnych modułów drewnianych w Europie czy zwiększając udział energii elektrycznej wytwarzanej z OZE - mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.


Strategia ESG „Budujemy odpowiedzialnie” jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście polskiej grupy budowlanej do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową Erbudu. 
– „Budujemy odpowiedzialnie” to kontynuacja wcześniejszych działań i nasz kompas na najbliższe lata. Dokument definiuje ambitne kierunki rozwoju i jest odpowiedzią na to, jak zmienia się świat, oczekiwania i wymagania naszych interesariuszy, a także sam Erbud. Zaczynamy zawsze od siebie – budując jeden z nowocześniejących zakładów produkcyjnych modułów drewnianych w Europie czy zwiększając udział energii elektrycznej wytwarzanej z OZE poprzez budowę farm wiatrowych – jesteśmy w stanie zmieniać świat. Jestem przekonany, że wdrożenie strategii umocni naszą pozycję jako czołowego gracza na rynku budownictwa i jednocześnie pomoże spółce osiągnąć lepszą wycenę i być atrakcyjną dla inwestorów – mówi Dariusz Grzeszczak prezes Erbudu. 


Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

W tym roku spółka Erbud utrzymała wpis w rejestrze EMAS, co jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem w Unii Europejskiej. Sukcesywnie, poprzez spółkę zależną Onde, buduje portfel zamówień OZE – zwiększając liczbę inwestycji własnych jako inwestor. W listopadzie 2022 r. w Ostaszewie pod Toruniem nastąpi uroczyste otwarcie fabryki modułów drewnianych – Mod21. Produkcja modułów ma ujemny ślad węglowy i będzie kompensować emisję na innych polach działalności Erbudu, sam zakład produkcyjny będzie w pełni zrównoważony.


W ramach strategii ESG czołowa polska grupa budowlana skoncentruje się na m.in.: zmniejszeniu emisji, odzysku odpadów, rozwijanie gospodarki obiegu zamkniętego, ochronie bioróżnorodności i zgodności z taksonomią (środowisko). W obszarze odpowiedzialności społecznej działania Erbudu będą ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, zagospodarowanie luki kadrowej, rozwój pracowników, zaangażowanie społeczne, także przez program mentoringowy rozwijany w ramach Fundacji Erbud.