Data dodania: 11/04/2022

Perspektywy makroekonomiczne w okresie po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie, to jeden z tematów Kongresu Budownictwa Polskiego, który w najbliższych dniach odbędzie się w Poznaniu. Z jakimi problemami w najbliższej i dalszej przyszłości będzie się mierzyć polskie budownictwo? Między innymi o tym będą rozmawiać przedstawiciele i eksperci sektora budowlanego oraz branż bezpośrednio z nim powiązanych. Już w dniach 12-13 kwietnia 2022 r. omówione zostaną strategiczne kierunki rozwoju budownictwa w Polsce, w kontekście aktualnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia. 


Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach od 12 do 13 kwietnia 2022 r. w Sali Ziemi w Poznań Congress Center.


„Co należy w branży budowlanej zmienić, aby działać i budować sprawniej?” – to motyw przewodni Kongresu, w którym wezmą udział kluczowi przedstawicieli sektora budowlanego i branż towarzyszących, naukowcy i przedstawiciele administracji państwowej. Dyskutować będą o głównych problemach i wyzwaniach polskich firm z sektora budownictwa, tj. waloryzacji, zagrożeniach kumulacji robót budowlanych, nadzwyczajnych wzrostach cen materiałów budowlanych i paliwa, kryzysowi na rynku pracy czy ograniczeniu finansowania inwestycji.


- Bez wątpienia najbliższe lata to okres sporego niepokoju i wielu wyzwań, jakie staną przed branżą. Prócz znaczących środków, na które patrzymy z optymizmem, a które zaplanowano na szeroko zakrojone inwestycje w energetykę, kolejnictwo czy infrastrukturę transportową, przed nami także okres istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju – mówi Dariusz Muślewski z Grupy MTP. – Mowa chociażby o permanentnym braku wykwalifikowanych kadr, a obecnie dodatkowym odpływie rąk do pracy z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę. Jeśli dodać do tego zaostrzanie unijnych norm związanych z ochroną środowiska naturalnego czy wciąż szeroko dyskutowaną technologię BIM, widzimy, że w branży budowlanej dzieje się aż za dużo. Nadrzędnym celem Kongresu jest wypracowanie wspólnych stanowisk w strategicznych dla sektora obszarach oraz wskazanie największych zagrożeń i działań, które mają im zapobiec – podkreśla.


Główne obszary tematyczne

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. Tematy sesji to:

  • Dobre prawo, dobre budownictwo – poświęcona m.in. nowemu Prawu Zamówień Publicznych;
  • Ekonomia i finanse – czyli m.in. o źródłach finansowania inwestycji publicznych i prywatnych po 2030 r., Polskim Ładzie i relacji branży budowlanej z bankami oraz ubezpieczycielami;
  • Rynek pracy i kształcenie – poświęcona m.in. organizacji szkolnictwa branżowego i roli wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu;
  • Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie;
  • Innowacje i nowe technologie – tu będzie mowa o BIM – technologiach, wdrażaniach i aspektach prawnych; śladzie węglowym i wdrażaniu innowacyjnych materiałów i technologii;
  • Energia i środowisko – dotycząca m.in. unijnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym i krajowych barier związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów z budów i rozbiórek.


Ponadto, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Ukrainie i ich wpływ na kondycję branży budowlanej, w każdej sesji Kongresu znajdą się odniesienia do potencjalnych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla polskich przedsiębiorstw. 


- Dwa dni, sześć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie tylko największe problemy sektora budownictwa, ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Ukoronowaniem Kongresu będzie Gala Wieczorna - uroczysta kolacja, którą uświetnią ciekawe występy artystyczne. Bankiet to najlepszy moment na integrację branżowego środowiska. To właśnie kuluarowe, nieformalne rozmowy i negocjacje są idealną przestrzenią do wzmocnienia wizerunku firmy, dyskusji i wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach od 12 do 13 kwietnia 2022 r. w Sali Ziemi w Poznań Congress Center. Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.kongresbudownictwa.eu.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Miasta Poznania oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Patronat branżowy: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, Izba Energetyki Przemysłowej I Odbiorców Energii, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej I Skalnej, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Związek Polskie Okna I Drzwi , Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Inżynierów I Techników Budownictwa, Forum Kolejowe Railway Business Forum, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Związek Ogólnopolski Projektantów I Inżynierów, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Polska Izba Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Partnerami Strategicznymi są: Budimex oraz PORR.
Partnerami głównymi są: Fakro, Foamax, Keller, PSE, Somfy, Strabag, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Partnerami są: Layher, Saferoad, Softwareone, Novoferm.

Głównym Partnerem Ubezpieczeniowym jest EIB S.A., a Głównymi Partnerami Prawnymi: Kancelaria JDP oraz Kancelaria CMS.