Aktualności w Kompasie Inwestycji

Budimex Nieruchomości: przedsprzedaż lepsza niż rok wcześniej

Zarząd Budimeksu poinformował, że spółka zależna - Budimex Nieruchomości w IV kwartale 2020 r. zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. Tym samym w 2020 r. spółka zawarła 1672 umowy, w porównaniu z 1655 umowami zawartymi w roku poprzednim.Z kolei l...

Zmiana warty w Grupie Murapol

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol dokonały zmian w jej składzie. Od stycznia 2018 r. zmieni się zarząd i skład rady nadzorczej. Nowym prezesem spółki zostanie Nikodem Iskra, dotychczasowy wiceprezes.   Nowy skład zarządu oraz rady nadzorczej Murapolu to pierwszy etap w procesie przygotowania spółki do procesu IPO na Giełdzie Papier&o...

Echo Investment chce poprawić obrót akcjami spółki

Echo Investment wspólnie z głównym akcjonariuszem rozważają zwiększenie wolnego obrotu akcjami spółki poprzez przeprowadzenie oferty niepodlegającej obowiązkowi sporządzania dokumentu ofertowego. Celem tej operacji jest poprawa płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dywersyfikacja struktury akcjonariatu.   Do wpier...

Przemysław Janiszewski dołączył do Polimeksu

Rada nadzorcza spółki Polimex-Mostostal powołała nowego wiceprezesa - Przemysława Janiszewskiego. Nowy członek zarządu do tej pory był związany z firmą Skanska.   W Polimex-Mostostal Przemysław Janiszewski będzie odpowiedzialny za kwestie operacyjne spółki m.in. zintegrowane systemy zarządzania, kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowisk...

Zmiany w zarządzie Ronson Europe

Tomasz Łapiński, prezes Ronson Europe, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W najbliższych dniach rada nadzorcza przedstawi kandydata na stanowisko prezesa spółki.   W dniu 7 września br. Tomasz Łapiński złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Europe, jednak będzie pełnić dotychczasowe obowiązki do końca listopada. Zapewni to płynne przekaza...

Victoria Dom zwiększa emisję obligacji o 5 mln zł

Warszawski deweloper rozpoczyna kolejną prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe inwestycje. Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę dotyczącą emisji 5 tys. czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kor...

Murapol zdobył 12 mln zł na dalszy rozwój

Grupa Murapol uplasowała ofertę 11.827 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Blisko 12 mln zł, wpłacone przez 41 nabywców, Grupa przeznaczy na realizację kolejnych krajowych projektów inwestycyjnych. - Cieszy nas, że po raz kolejny nasza strategia rozwoju zyskała pozytywną ocenę ze stronych tych, którzy współfinansują jej re...

Nowy prezes Grupy Eiffage w Polsce

Eiffage Polska Budownictwo ma nowego prezesa. Za sterami firmy stanął David Lebot. W zarządzie EPB pozostaje Janusz Buława, jako wiceprezes. Do zarządu EPB dołączyli ponadto Marek Kowalik – dyrektor Regionu Południowego i Bartłomiej Kłos – dyrektor Regionu Północnego, od lat związani z Eiffage Polska Budownictwo. - W Polsce stawiamy na rozwój działaln...

Marvipol zadowolony ze sprzedaży w styczniu

Giełdowa grupa Marvipol zawarła w styczniu br. 70 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 84% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Zarząd spółki ocenia, że w całym 2017 r. sprzedaż wzrośnie co najmniej o kilkanaście procent. Wartość zawartych w styczniu umów sprzedaży mieszkań wyniosła 24,6 mln zł, o 76% więcej niż rok wcześniej. Na koniec styc...

Nowi inwestorzy objęli akcje Polimeksu-Mostostal

Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach planowanego podwyższenia kapitału, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Objęcie akcji Polimex-Mostostal przez spółki energetyczne to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Przeprowadzony zgodnie...